Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Collecting Otherwise

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Collecting Otherwise stelt voor om de collectie en de praktijk van het verzamelen en archiveren te lezen vanuit een perspectief dat aansluit bij de huidige maatschappelijke veranderingen. Om dit te doen, zal het zich richten op het ontwikkelen van alternatieve methoden voor het verwerven, classificeren en uitdragen van erfgoed. Op basis van een reeks archieven die deel uitmaken van de huidige collectie of die nog worden verworven, zal Collecting Otherwise adviseren over een mogelijk nieuw collectiebeleid. De eerste iteratie onderzoekt (de aanwezigheid van) intersectioneel feministische en queer ruimtelijke praktijken en sluit aan bij de voortdurende ambitie van Het Nieuwe Instituut om niet alleen de mogelijkheden van haar rijke collectie zichtbaar te maken, maar ook de hiaten daarin, en zo actoren en praktijken te herkennen die op basis van bijvoorbeeld historisch collectiebeleid zijn en worden buitengesloten.

Collecting Otherwise wordt gelijktijdig en in lijn met andere onderzoeksprojeten binnen Architectuur Dichterbij ontwikkeld, zoals projecten die gewijd zijn aan het dekoloniseren van de collectie, het ter discussie stellen van de begrippen auteurschap en originaliteit, het onderzoeken van decentrale vormen van archivering, of de rol van opkomende technologieën bij het maken van keuzes in het verzamelen en het leggen van verbindingen - allemaal kwesties die de kern vormen van de fundamentele transformatie van de status van archieven.

 

*Foto van Balinese vrouw*, c. 1915, kopie, uit het archief van H.P. Berlage. Collectie Het Nieuwe Instituut, BERL ph538. 

Binnen Collecting Otherwise benaderen we alles wat we doen als een voortdurend work in progress. De omschrijvingen die we op dit moment gebruiken, worden gaandeweg het proces opnieuw bekeken, waarbij ze voorzien worden van annotaties en aanvullende context. Er is in dat traject een belangrijke rol weggelegd voor de intersectionele werkgroep. Deze werkgroep stelt zichzelf ten doel om de eigen verscheidenheid aan perspectieven te vertalen naar een kritische, maar bovenal zorgvuldige en zorgzame benadering van gevoelige onderwerpen. We belichamen zoals ieder mens intersecties; we vormen punten van frictie, draden van samenkomst. We realiseren ons dat het gevoelig ligt om de reproductie van de foto van een Balinese vrouw aan een spinnewiel zo’n prominente plek te geven, maar die keuze geeft ons tegelijkertijd de ruimte om haar aanwezigheid in de collectie ter discussie te stellen. De huidige behandeling van de foto als ‘onverklaarbaar collectiestuk’ zette aan tot reflectie. Zowel de afbeelding als het oorspronkelijke bijschrift raakt aan wezenlijke punten uit Collecting Otherwise, van de ‘blik’ – de gaze van de fotograaf, van de verzamelaar, van de archiefprofessional – die eruit lijkt te spreken, via de positie van de geportretteerde tot aan meer abstracte kwesties als de (re)productie van materiaal, indrukken en machtsrelaties.

Gathering #3: Toegang tot het trans-institutionele archief

4 JANUARI 2022

Een avond die de nadruk legde op de collaboratieve inspanningen en de meerlagige dynamieken die spelen bij archieven die instellingen binnenkomen, doorleven en mogelijk verlaten.

Gathering #2: [De-]Constructing Care in het archief

4 JANUARI 2022

In navolging van onze eerste openbare bijeenkomst (11 februari 2021) en aansluitend bij het evenement The Critical Visitor: Archival Interaction [De-]Constructing Heritage op 27 mei 2021, was deze openbare bijeenkomst van Collecting Otherwise bedoeld om dieper in te gaan op vragen over archiefontmoetingen en hoe deze zich verhouden tot de toegankelijkheid van een collectie.

Gathering #1: Seen/Unseen — The Intimate Archive

4 JANUARI 2022

Op donderdag 11 februari vond de eerste openbare bijeenkomst van Collecting Otherwise plaats in de vorm van een intieme, informele en gezellige Zoom-chat. We werden hartelijk verwelkomd met een atypische maar intrigerende introductie: een live lezing door Delany Boutkan, onderzoeker bij Het Nieuwe Instituut, van A Letter to the Netherlands Architecture Instituut (zoals Het Nieuwe Instituut vroeger heette). Deze open brief werd in 1989 gepubliceerd door het netwerk Vrouwen Bouwen en Wonen (VBW) in een van hun Bulletin-publicaties (het VBW-archief wordt momenteel verworven door Het Nieuwe Instituut en is een van de casestudies van Collecting Otherwise). Deze tekst, die meer dan 30 jaar geleden werd geschreven, ging over de institutionele verantwoordelijkheden “om de bijdragen van vrouwen in architectuur en stedenbouw zichtbaar te maken”. Het klinkt nog steeds sterk door in het huidige landschap van arbeidsongelijkheid en het gebrek aan zichtbaarheid waarmee vrouwen in de architectuur en op andere gebieden te maken hebben.

Internationale vrouwendag 2020

5 MAART 2020

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag zijn een paar van de minder bekende architectenarchieven van vrouwelijke architecten boven tafel gehaald: die van Luzia Hartsuyker-Curjel en Elsbeth Bout-van Blerkom, en het dossier van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid uit 1898.