Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Collecting Otherwise is een onderzoeksproject dat gebruik maakt van een multi-scalaire benadering van de collectie: van object tot archiefinfrastructuren, tot methodologie en instrumenten om te verzamelen en ‘anders’ openbaar te maken. Collecting Otherwise draagt ​​bij aan het grotere doel om kritisch te kijken naar de methoden, instrumenten, onderzoeksthema’s, talen en allianties die het instituut eerder heeft ontwikkeld. In Seen/Unseen, de eerste iteratie van Collecting Otherwise, is zowel het theoretisch als het praktijkgericht onderzoek gericht op het ontwikkelen van intersectioneel bewustzijn in relatie tot de Rijkscollectie, en op een bewust beleid voor toekomstige aankopen, dat daarmee de maatschappelijke inbedding van de collectie benadrukt.

Door onze instrumenten en methoden op deze pagina te documenteren, zal het projectteam verder toelichten hoe we dit project precies aanpakken. Door best practices te onderzoeken, dragen we expliciet bij aan de ambities van Het Nieuwe Instituut in het innoveren van de erfgoedpraktijk, door te putten uit projecten als Architecture of Appropriation en Archive Explorations, en ons te voegen in trajecten als Disclosing Architecture, Rethinking the Collection en Heritage and Innovation. Dit document is bedoeld om de kennis die in dit project is gegenereerd te verankeren en uit te breiden in een vriendelijk gebaar naar het instituut in zijn geheel en geïnteresseerden daarbuiten.

Kunnen we ons de “master’s tools" opnieuw toe-eigenen om de instellingen die onze erfenis bewaren, te heroverwegen en opnieuw te configureren? En hoe kunnen we deze instrumenten anders materialiseren, als onderdeel van het ontmantelingsproces? Hoe kunnen we feministische manieren van (net)werken gebruiken in solidariteit? Hoe kunnen we queer archiefpraktijken en de leemten voortvluchtig bewonen die minderheden voorgeschoteld krijgen?

In Collecting Otherwise belichten we een proces uit de handen van meerdere auteurs om samen ‘otherwise’ om te gaan met erfgoed. Diverse stemmen brengen verschillende instrumenten in om collecties te begrijpen, van meer conventionele praktijken tot artistieke interventies en niet-institutionele en gemeenschappelijke handelingen. Deze open instrumenten benadrukken de waarde van het proces en bevorderen de transparantie, zodat nog meer perspectieven kunnen worden opgenomen - informele praktijken, zoals gesprekken, mukbangs, mondelinge geschiedenissen, of collectieve tijdlijn- en kaarten maken, kunnen een manier zijn om onderzoek te onttrekken aan depatriacheren. Collecting Otherwise gaat met een intersectionele werkgroep aan de slag om een mono-vocale archief blik te bevragen aan de hand van een werkmethode die altijd onder constructie is. Dit betekent dat tijdens het hele proces, zowel in publieke programma’s als met de leden van de werkgroep, Collecting Otherwise een iteratieve denkwijze aanneemt die ruimte laat voor live, intuïtieve en ecologische bijdragen. Niettemin blijft het belangrijk om de gedachte-auteurs van de instrumenten en methodologieën, waarvan de namen, aliassen of afkortingen u in de teksten zult aantreffen, terecht te vermelden.

De Werkgroep als Intersectioneel Lichaam van Collectieve Kennis

Collecting Otherwise werkt samen met een intersectionele werkgroep die de mono-vocale archivale blik bevraagt aan de hand van een work-in-progress methode.

Asterisk

De *asterisk is een instrument dat door het Collecting Otherwise team en de werkgroep is bedacht en dat de vraag oproept waar de aanvullende, noodzakelijke contexten bij voorwerpen en materialen naartoe gaan.

De Lysergic Secretary

Een belichaamde praktijk van het grondig en gedetailleerd documenteren van het onderzoeksproces door een multi-vocale entiteit in een openbaar document.

Openbaar maken in Etherpad

In ons Etherpad worden de bijzondere verhalen uit de collectie, die als startpunt voor reflectie en onderzoek zullen dienen, gekoppeld aan weloverwogen theorieën rond het ontweven van de staatscollectie.

Trans-Institutionele Supra-Archiven

Een instrument om archiefonderzoek mee te denken, zoals geconceptualiseerd door werkgroeplid Michael Karabinos.

Networking

De rol van netwerken als feministische praktijk, in relatie tot de casestudy van het Vrouwen Bouwen Wonen archief.

A Caring Zine Update

In het proces van openbaar maken, publiceert Collecting Otherwise een zine om de collectieve kennis die tot nu toe is geproduceerd te delen. Het is gedrukt bij Ultra Vivid Press in Eindhoven en kan hieronder worden gedownload.